Thursday, 20 Jan 2022
Mua hàng online

Hey! Pikmin – Sector 8 / Area D: Olimar's Madcap Ride (No Deaths)Mua sản phẩm trên Shopee: Mua Ngay

Mua sản phẩm trên Lazada: Mua Ngay

Mua sản phẩm trên Tiki: Mua Ngay

Sector 8 / Area D: Olimar’s Madcap Ride
Treasures: 2
Pikmin available: 20 Red

1, nothing wrong with me. 2, nothing wrong with me.

This is one of the two super hard stages in the game. To beat without deaths, I mean.

In this area, you’ll ride adult centipares all the way. It’s an auto-scroller, but you can go back and forth of the back of the bug. Careful of the crumbugs that drop from above and if you’re not getting it at first, just keep it up and eventually you’ll get that perfect run.

Tag: area d, pikmin, hey! pikmin, no deaths, deathless, all treasures, treasures, 100%, sector 8, lushlife murk, area d, olimar’s madcap ride

Xem thêm: https://19.giờ.vn/mua-hang-online

Nguồn: https://19.giờ.vn

Rate this post

Post Comment

Nếu bạn là dân tài chính, kế toán, nhân sự hay văn phòng thì sẽ rất cần kiến thức về excel. Một số các file excel mẫu, những thức excel cơ bản và nâng cao từ trang excel kế toán chẳng hạn như dinh dang theo dieu kien, file excel xuat nhap ton hang hoa chắc chắn sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công việc của bạn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.

DMCA.com Protection Status